Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Painter's Studio

The receipt of Albrecht Dürer figure inspired me to make this
photo...of course with a small help from the Internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου