Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

The Tower of Knights!

A Medieval diorama from a very good friend and great collector...Georgeag Playmo!!!

The Tower of Knights!


 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου