Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Playmobil Figures: Series 10

Playmobil Figures 

Series 10 Boys 
1.Bandit  2.Black Knight  3.Black Robot  4.Elf with Bow 
 5.Fire Magician  6.Ghost Giant  7.Pirate Captain 
 8.Race Champion  9.Ranger  10.Soccer Fan 
 11.Worker with Leaf  Blower 12.Warrior


Girls
 1.Inuit  2.Elf Warrior  3.Magical Elf  4.Princess  
 5.Waitress  6.Vampire Lady 7.Queen of Hearts  
8.Pink Robot  9.Judoka  10.Rice Farmer
  11.Sauna Guest  12.Fisherwoman


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου