Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

The Temple of Apollo in Ancient Corinth!

Ο ναός του Απόλλωνα, είναι αρχαϊκός ναός στην Αρχαία Κόρινθο χτισμένος με μονολιθικούς δωρικούς κίονες. Από τους 40 που υπήρχαν, σήμερα σώζονται μόνο 7 όρθιοι σε περίοπτη θέση πάνω από τα ερείπια της αρχαίας αγοράς. Ο ναός χτίστηκε το 530 π.Χ. περίπου. Για να στηριχθεί η οροφή υπήρχαν και εσωτερικοί κίονες κατά μήκος του αρκετά μεγάλου σε μέγεθος σηκού, που ήταν χωρισμένος σε δύο δωμάτια και επίσης σε πρόναο και οπισθόδομο που είχαν στην πρόσοψή τους ανά δύο κίονες ανάμεσα σε παραστάδες. Ο ναός αποτελεί σήμα κατατεθέν της Κορίνθου.

Μια ομορφη δημιουργια απο τον συλλεκτη Playmobil Georgeag Playmo

Πληροφοριες: wikipedia.org/ Ναος του Απολλωνα Αρχαια Κορινθος
The temple of Apollo, is archaic temple in Ancient Corinth built with monolithic Doric columns. Of the 40 that existed, today preserved only 7 standing prominently above the ruins of the ancient agora. The temple was built in 530 BC about. To support the roof and interior columns were along the quite large in size the nave, which was divided into two rooms and also in the vestibule and opisthodomos had their façade every two columns between pilasters. The temple is of Corinth trademark.


A beautiful creation from Playmobil collector Georgeag Playmo

Infos: wikipedia.org/Ancient Corinth Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου