Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

The diorama of 3587!

The box of 3587 (Red Western Farm Wagon)...

 ...at one of the sides has a nice diorama.😊


 The original diorama from the box...


 ....the same diorama you can find it also at the boxes of: 3423 (Sheriff's Office -1983 version),
3461 (Saloon) and 3462 (Drug Store).
 
 And here's my version...with some small details that I have changed.😎
 
Lights....Camera....Ready?....Action!!! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου